Coaching i tutoring rodzinny

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjno-komunikacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia
3
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Historia społeczna Europy
2,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia ogólna
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Anatomia i fizjologia człowieka
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Biomedyczne podstawy życia w rodzinie
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Doradztwo zawodowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Małżeństwo i rodzina w kulturach i religiach
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Metody badań w wiedzy o rodzinie
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Organizacja czasu wolnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy prawa karnego i rodzinnego
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
29,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
75
II - Podstawowe
Etyka
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Podstawy pedagogiki
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia rozwojowa
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Socjologia
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Małżeństwo i rodzina w Biblii
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Małżeństwo i rodzina w prawie polskim
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Proseminarium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teologiczno-moralne aspekty życia rodzinnego
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia osobowości
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Dziecko i dzieciństwo w zmieniającym się świecie
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Fizjologia płodności
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Higiena, profilaktyka i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Opieka paliatywno-hospicyjna
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy andragogiki i gerontogogika
2,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Podstawy seksuologii
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia rodziny
3
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Seminarium dyplomowe 1
1
ZAL-O
Seminarium
15
Socjologia rodziny
1
ZAL-O
Wykład
15
Socjoterapia
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Terapia zajęciowa
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Uzależnienia i współuzależnienia – profilaktyka i terapia
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 2
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
29,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Demograficzne aspekty funkcjonowania rodziny
1
ZAL-O
Wykład
15
Interwencja kryzysowa
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka pracy asystenta rodziny
3
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Osoba chora i z niepełnosprawnością w rodzinie
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy ekonomii
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pomoc małżeństwu i rodzinie w infrastrukturach świeckich i eklezjalnych
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium dyplomowe 2
1
ZAL-O
Seminarium
15
Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 3
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa 1
9,5
ZAL-O
Praktyki
240
SUMA
29,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Komunikacja w rodzinie
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Konflikty rodzinne i ich rozwiązywanie
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Patologia życia społecznego i rodzinnego
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Projektowanie prorodzinnych programów edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium dyplomowe 3
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Coaching i tutoring rodzinny
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Metodyka pracy tutora rodzinnego
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru 4
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Egzamin dyplomowy
2
ZAL
Egzamin
2
Seminarium dyplomowe 4
1
ZAL-O
Seminarium
15
Translatorium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Metodyka pracy coacha rodzinnego
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru 5
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
29,5