Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodziny - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjno-komunikacyjne w życiu rodziny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia filozoficzno-teologiczna
2,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Bioetyka
4
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
45
Logika i metodologia badań nad rodziną
2,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Analiza demograficzna
1,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Doktryny polityczno-społeczne
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Etyczne aspekty polityki społecznej i ludnościowej
1,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Małżeństwo i rodzina w tradycji judeochrześcijańskiej
2,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia
4
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Rodzina w wymiarze historycznym
2,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa1
1
ZAL-O
Seminarium
15
SUMA
26,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
75
II - Podstawowe
Specjalistyczne warsztaty językowe
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo społeczne
4
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Komunikacja interpersonalna w małżeństwie i rodzinie
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Poradnictwo i terapia małżeńsko-rodzinna
4
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seksualność człowieka
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
1
ZAL-O
Seminarium
15
Translatorium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty z pracy asystenta rodziny
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praktyka zawodowa 1
6
ZAL-O
Praktyki
160
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
32,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomia z elementami ekonomii rodzny
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Odpowiedzialne rodzicielstwo
2,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Aksjologia życia rodzinnego
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Diagnoza środowiska rodzinnego
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Konflikty w rodzinie –rozpoznawanie ich przyczyn i sposoby rozwiązywania
4,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Piecza zastępcza –teoria i praktyka
5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Praca z rodziną dysfunkcyjną
4,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru 2
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
33,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
13
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 3
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa 4
6
ZAL-O
Praktyki
160
Praktyka zawodowa 5
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
27,0