Analiza sensoryczna i instrumentalna surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

2020Z

Kod przedmiotu1143S1-ASISOPZR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. , Sensoryczne badania żywności, Wyd. Nauk. PTTŻ, 2009 2) Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, PWN, Warszawa, 1975 3) Klepacka M., Analiza żywności, Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 2002 4) Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi