Ekonomia

Economics

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-EKONOM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo NaukowePWN, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi