Konserwacja i przechowalnictwo produktów żywnościowych

Food Preservation and Storage

2021Z

Kod przedmiotu1143S1-KONSERW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gruda Z., Postolski J., Zamrażanie żywności , t. 1, WNT, Warszawa, 1999, s. 17-648 2) Litwińczuk Z. (red.), Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie, t. 1, PWRiL, Warszawa, 2004, s. 10-506 3) Olszewski A., Technologia przetwórstwa mięsa, t. 1, WNT, Warszawa, 2012, s. 161-179
Literatura uzupełniająca
Uwagi