Matematyka

Mathematics

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-MATEM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. A. McQuarre, Matematyka dla przyrodników i inżynierów, PWN Warszawa, 2005 2) T. Jurlewicz, Z. Skoczylas , Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory., GiS, 2002 3) M. Gewert, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady z zadania, GiS, 2001 4) W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t. 1, PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi