Ochrona środowiska

Environmental sciences

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-OCHROSRO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Małachowski K., "Gospodarka a środowisko i ekologia.", CeDeWu, Warszawa, 2011 2) Chełmicki W. , "Woda. Zasoby, degradacja, ochrona.", PWN, Warszawa , 2001 3) Engels Z., "Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem", PWN, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi