Ocena jakości produktów żywnościowych

Food Quality Evaluation

2021L

Kod przedmiotu1143S1-OJPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Klepacka M. red., Analiza żywności, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 2002 2) Zin M. red., Ocena żywności i żywienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009 3) Żegarska Z. red., Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi