Systemy produkcji surowców zwierzęcych II

Animal Raw Material Production Systems II

2021L

Kod przedmiotu1143S1-SPSZII
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z. (red.), Surowce zwierzęce-ocena i wykorzystanie., t. I, PWRiL Warszawa, 2004, s. cała poz. 2) Grudniewska B. (red.), Hodowla i użytkowanie świń, t. I, ART w Olsztynie, 1998, s. cała poz. 3) Grabowski T., Kijowski J. (red.), Mięso i przetwory drobiowe, t. I, WN-T Warszawa, 2004, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi