Chemia żywności

Food Chemistry

2020L

Kod przedmiotu1143S1-CHZ16
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia nieorganiczna i organiczna, elementy biochemii
Wymagania wstępneznajomość podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńprzedmiot bez ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe grupy składników i żywności. Woda,związki mineralne, sacharydy i ich przemiany w procesach przetwarzania i przechowywania żywności. Substancje azotowe surowców i żywności, białka, występowanie, modyfikacja podczas podstawowych procesów technologicznych i przechowywania. Tłuszczowce i ich przemiany w surowcach i żywności podczas jej wytwarzania i przechowywania. Witaminy, barwniki i substancje smakowo-zapachowe w surowcach i żywności.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy o jakościowym i ilościowym składzie chemicznym surowców i produktów spożywczych. 2.Przekazanie wiedzy nt. przemian i interakcji składników żywności pod wpływem podstawowych procesów technologicznych i warunków przechowywania. 3. Przekazanie wiedzy nt. wpływu przemian i interakcji składników żywności na jej jakość, trwałość i bezpieczeństwo.
Literatura podstawowa1) Sikorski Z. i inn, 1) Sikorski Z. i inni, Chemia Żywności, t I,II,III , Warszawa, WNT, 2007 2) Sikorski Z. i inni, Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności,, WNT Warszawa, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi