Diagnostyka DNA w produkcji żywności

DNA diagnostics in food production

2021Z

Kod przedmiotu1143S1-DNA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa pod red. L. Zwierzchowskiego i M. Świtońskiego, "Genomika bydła i świń", Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009 2) Charon K.M., Świtoński M., "Genetyka zwierząt", PWN, 2009 3) Charon K.M., Świtoński M., "Genetyka i genomika zwierząt", PWN, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi