Matematyka

Mathematics

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-MATEM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneZnajomość matematyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej
Opis ćwiczeńRealizacja zadań związanych z tematami omawianymi na wykładzie
Opis wykładówLiczby zespolone: ciało liczb zespolonych, postać algebraiczna, trygonometyryczna i wykładnicza, wzory de Moivre'a. 2. Algebra liniowa: rachunek macierzowy, układy równań liniowych, twierdzenie Kroneckera- Capelliego. 3. Analiza matematyczna: ciągi, szeregi, rachunek różniczkowy i całkowy.
Cel kształceniaPoznanie elementów matematyki wyższej
Literatura podstawowa1) D. A. McQuarre, "Matematyka dla przyrodników i inżynierów", PWN, 2005 2) T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, "Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory", GiS, 2002 3) M. Gewert, Z. Skoczylas,, "Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania", GiS, 2001 4) W. Krysicki, L. Włodarski,, "Analiza matematyczna w zadaniach", t. 1, PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi