Seminaria inżynierskie

Undrgraduate seminars

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-MK-SEMINZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaPiśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy dyplomowej
Literatura uzupełniająca
Uwagi