Obrót zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

Trade in Animals and Products of Animal and Plant Origin

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-OBR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z., Surowce zwierzęce. Ocena i wykorzystanie., PWRiL, Warszawa, 2004, s. 259-270 2) Prost E. , Zwierzęta rzeźne i mięso - ocena i higiena., Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin , 2006, s. 4-157 3) Chotkowski J., Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych, Wieś Jutra, Warszawa, 2005, s. 1-80 4) Drewiński M. , Giełdy Towarowe , Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1997, s. 13-55
Literatura uzupełniająca
Uwagi