Ochrona środowiska

Environmental sciences

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-OCHROSRO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i zakres badań ochrony środowiska i ekologii. Prawne aspekty ochrony środowiska. Formy i metody ochrony środowiska. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego, wód i gleb. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Bioindykacja – praktyczne wykorzystanie tolerancji ekologicznej. Alternatywne metody oczyszczania środowiska z zanieczyszczeń. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe. Monitoring i metody kontroli środowiska. Państwowy Monitoring Środowiska.
Cel kształceniaPrzekazanie problematyki związanej z antropogenicznym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Zapoznanie z podstawowymi informacjami o sposobach oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska oraz o metodach przeciwdziałania degradacji środowiska życia człowieka i zwierząt oraz ochrony naturalnego stanu środowiska. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami oceny stanu środowiska oraz określaniem zmian w środowisku za pomocą wskaźników biologicznych.
Literatura podstawowa1) Małachowski K., "Gospodarka a środowisko i ekologia.", CeDeWu, Warszawa, 2011 2) Chełmicki W. , "Woda. Zasoby, degradacja, ochrona.", PWN, Warszawa , 2001 3) Engels Z., "Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem", PWN, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi-