Opakowalnictwo i przechowalnictwo

Packaging and Storage

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-OPIP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czerniawski B., Michniewicz J. (red.), Opakowania żywności , t. 1, Agro Food Technology, Czeladź, 1998 2) Juśkiewicz M., Panfil-Kuncewicz H., Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle spożywczym, t. 1, ART, Olsztyn, 1999 3) Gajewska-Szczerbal H., Opakowania jednostkowe i urządzenia pakujące w przemyśle mięsnym, t. 1, AR, Poznań, 2004 4) Łatka U., Technologia i towaroznawstwo, t. 1, WSziP, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi