Podstawy produkcji mleczarskiej

Fundamentals of Dairy Production

2021Z

Kod przedmiotu1143S1-PPM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pijanowski E., J. Gaweł., Zarys chemii i technologii mleczarstwa , t. 1,2,3, PWRiL Warszawa, 1985r., s. - 2) Ziajka S., Mleczarstwo – zagadnienia wybrane, t. 1,2, ART Olsztyn, 1997, s. - 3) Ziajka S., Mleczarstwo – zagadnienia wybrane, t. 1, UWM Olsztyn, 2008, s. - 4) Obrusiewicz T., Mleczarstwo, t. 1,2, WSiP Warszawa,, 1984, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi