Podstawy przetwórstwa ryb

Fundamentals of Fish Processing

2021Z

Kod przedmiotu1143S1-PPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMetody oceny świeżości ryb. Ocena organoleptyczna surowca rybnego i wybranych przetworów rybnych. Przygotowanie produktów solonych i ocena organoleptyczna gotowego produktu. Omówienie technik wędzenia ryb. Ocena jakości konserw rybnych.
Opis wykładówPozyskiwanie oraz charakterystyka ryb wykorzystywanych w przetwórstwie. Urządzenia i czynności wykonywanych w ramach obróbki wstępnej surowca rybnego, metody zabezpieczania surowca oraz technologie stosowane w przetwórstwie ryb. Technika i technologia pakowania ryb i przetworów rybnych. Podstawy organizacji przetwórni ryb.
Cel kształcenia Przekazanie wiedzy na temat składu chemicznego ryb oraz poznanie metod oceny jakości surowca i produktów przetworzonych. Przekazanie wiedzy umożliwiającej dobór metod zabezpieczania ryb. Omówienie technologii wykorzystywanych w przetwórstwie ryb. Wykorzystanie ryb do przygotowania produktów regionalnych w Polsce i na świecie.
Literatura podstawowa1) Dutkiewicz M., Maszyny do obróbki ryb słodkowodnych, t. 152, wyd. IRŚ Olszty, 1991 2) Horubała A. , Podstawy przechowalnictwa żywności, wyd. PWN Warszawa, 2001 3) Sikorski Z., Morskie surowce żywnościowe, wyd. WNT Warszawa, 1992 4) Sikorski Z., Ryby i bezkręgowce morskie, wyd. WNT Warszawa, 2004 5) Czasopismo, Magazyn Przemysłu Rybnego, wyd. MPR Gdynia, od 1998
Literatura uzupełniająca1) Świderski J., Towaroznawstwo produktów spożywczych, SGGW Warszawa, 1998 2) Czasopismo, Przemysł Spożywczy, wyd. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT , od 2010
Uwagibrak