Technologie produkcji mięsa wołowego

Beef Production Technology

2021L

Kod przedmiotu1143S1-TECHPM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z., Szulc T. red, Hodowla i użytkowanie bydła, t. 1, PWRiL Warszawa, 2005, s. cała poz. 2) Reklewski Z i wsp., Chów i hodowla bydła, t. 1, Fundacja "Rozwój SGGW", 1993, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi