Technologie produkcji jaj konsumpcyjnych

Egg Production Technology

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-TJAJ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Jankowski , Hodowla i użytkowanie drobiu , Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2012 2) Gilewski R., Janocha A., Tomczyk G, Wężyk S., Nowe trendy w hodowli i produkcji kur, Oficyna Wyd. Hoża, 2010 3) Trziszka T., Jajczarstwo, AR Wrocław, 2000 4) Mikulska M., Mikulski D., Kury – chów pozafermowy , PWRiL, Poznań, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi