Technologie produkcji mleka

Milk Production Technology

2021L

Kod przedmiotu1143S1-TPM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z., Szulc T. , Hodowla i użytkowanie bydła. , t. 1, PWRiL Warszawa, 2005, s. 412 2) Jurczak E., Mleko: produkcja, badanie, przerób, t. 1, SGGW Warszawa, 1999, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi