Technologie produkcji mięsa drobiowego

2021L

Kod przedmiotu1143S1-TPMDR16
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jankowski Jan, Hodowla i użytkowanie drobiu, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2012 2) Jamroz. D., Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, t. 1,2 i 3, PWN Warszawa, 2001 3) Mazurkiewicz M., Choroby drobiu, AR Wrocław, 2005 4) Grabowski T., Kijowski J. , Mięso i przetwory drobiowe,, WN-T Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi