Technologie produkcji wieprzowiny

Pork Production Technology

2021L

Kod przedmiotu1143S1-TPW
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grudniewska B. red, Hodowla i użytkowanie świń, Wyd. ART Olsztyn, 1998 2) Grudniewska B. red, Hodowla i technologia produkcji trzody chlewnej. Przewodnik do ćwiczeń., Wyd. ART Olsztyn, 1997 3) Grudniewska B. red., Kompleksowa technologia produkcji trzody chlewnej, Wyd. ART Olsztyn, 1996 4) Nawrocki L., Inżynieria produkcji świń, Wyd. Politechniki Opolskiej, 2011 5) Grela E.R., Skomiał J. red., Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń, Wyd. IFiŻZ Jabłonna, 2014 6) Pejsak Z., Choroby świń, Wyd. PWR Poznań, 2002 7) różni, Periodyki naukowe: Roczniki Naukowe Zootechniki, Roczniki Naukowe PTZ, Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnica, Medycyna Weterynaryjna, różne, różne 8) różni, Czasopisma: Trzoda chlewna, Hodowca trzody chlewnej, Przegląd hodowlany, Hoduj z głową, TopAgrar, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi