Towaroznawstwo surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

Commodity Science of Animal and Plant Raw Materials

2020Z

Kod przedmiotu1143S1-TSP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.), Towaroznawstwo produktów spożywczych , t. 1, AR, Poznań, 2004 2) Litwińczuk Z. (red.), Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie , t. 1, PWRiL, Warszawa, 2004 3) Świetlikowska K. (red.) , Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego , t. 1, SGGW, Warszawa, 2008 4) Zin M. (red.), Ocena żywności i żywienia, t. 1, UR, Rzeszów, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi