Towaroznawstwo surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

Commodity Science of Animal and Plant Raw Materials

2020Z

Kod przedmiotu1143S1-TSP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia analityczna, Biologia ogólna, Biofizyka
Wymagania wstępnePodstawy biologii roślin i zwierząt
Opis ćwiczeńCel i zakres towaroznawstwa; wymagania jakościowe oraz metody analityczne i sensoryczne oceny surowców roślinnych i zwierzęcych; podział,charakterystyka, zagospodarowanie oraz wymagania jakościowe jadalnych i niejadalnych surowców rzeźnych; metody oceny składu podstawowego, właściwości fizykochemicznych oraz wyróżników sensorycznych mięsa; metody oceny i ocena wybranych cech jakościowych mleka.
Opis wykładówOgólne zasady prawa żywnościowego UE; podział oraz kryteria jakości i wartości handlowej surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; ogólne zasady dotyczące przechowywania i magazynowania surowców oraz zmian zachodzących w trakcie przechowywania; pozyskiwanie oraz obróbka mięsa i skór; charakterystyka towaroznawcza i metody oceny jakości mleka surowego; podział i charakterystyka metod konserwacji surowców.
Cel kształceniaOmówienie charakterystyki surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz kryteriów podziału. Przekazanie wiedzy z zakresu jakości i wartości handlowej surowców zwierzęcych i roślinnych. Nabycie umiejętności prawidłowego doboru i przeprowadzania oceny jakości surowców zwierzęcych.
Literatura podstawowa1) Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.), Towaroznawstwo produktów spożywczych , t. 1, AR, Poznań, 2004 2) Litwińczuk Z. (red.), Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie , t. 1, PWRiL, Warszawa, 2004 3) Świetlikowska K. (red.) , Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego , t. 1, SGGW, Warszawa, 2008 4) Zin M. (red.), Ocena żywności i żywienia, t. 1, UR, Rzeszów, 2009
Literatura uzupełniająca1) 2004r., tom 1
Uwagi