Zoologia

Zoology

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-ZOOLOG
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPrzedstawiciele Królestw: Protista i Animalia - poznanie cech diagnostycznych oraz morfologii funkcjonalnej. Wybrane pasożyty zwierząt hodowlanych i człowieka oraz roślin uprawnych.
Opis wykładówPrzegląd systematyczny zwierząt (bezkręgowych i kręgowych), cechy uwzględniane przy klasyfikacji zwierząt, ich pierwotność i zaawansowanie. Pojęcia ekologiczne, interakcje między gatunkowe, koncepcje pasożytnictwa. Hipotezy i teorie filogenetyczne dotyczące pojawienia się grup taksonomicznych.
Cel kształceniaPoznanie systematyki zwierząt, cech uwzględnianych przy ich klasyfikacji.Przybliżenie pojęć ekologicznych, interakcje między gatunkowe. Zapoznanie z hipotezami i teoriami filogenetycznymi dotyczące pojawienia się grup taksonomicznych oraz koncepcji pasożytnictwa. Poznanie cech diagnostycznych oraz morfologii funkcjonalnej przedstawicieli Królestw: Protista i Animalia oraz wybranych gatunków pasożytniczych.
Literatura podstawowa1) Hempel-Zawitkowska J., Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, 2006 2) Rajski A., Zoologia, t. I/II, PWN, 1983 3) Jura Cz., Bezkręgowce - Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN, 1997
Literatura uzupełniająca1) Brylińska M, wyd. PWN, Ryby słodkowodne Polski, 2000r., tom
Uwagibrak