Zarys przetwórstwa surowców zwierzęcych

Processing of animal raw materials

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-ZPSZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z. , Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie. , Państw. Wyd. Roln. Leśn., Warszawa , 2004 , s. 345-398. 2) Litwińczuk Z. , Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa , Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2012, s. 41-86 3) Olszewski A., Technologia przetwórstwa mięsa, Wydawnictwo Nauk.-Techn., Warszawa , 2002 , s. 46-77 4) Ziajka S., Mleczarstwo, t. 1, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2005 , s. 277-236
Literatura uzupełniająca
Uwagi