Przedmiot ogólnouczelniany

University-Wide Course

2019L

Kod przedmiotu0000SX-MODI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPrzedmioty w ramach modułu ogólnouczelnianego: 1) Antropologia kulturowa 2) Człowiek współczesny wobec problemu uzależnień 3) Dietetyka i żywienie człowieka 4) Dziedzictwo kulturowe 5) Ekonomia 6) Estetyka 7) Etyka 8) Afroamerykańskie dzieła kultury: voodoo, jazz, rastafari 9) Historia Polski 10) Historia sztuki 11) Kultura kresów północno-wschodnich i jej kontynuacja 12) Ochrona przyrody 13) Pierwsza pomoc przedmedyczna 14) Pogoda, klimat i człowiek 15) Poprawna polszczyzna w praktyce 16) Prawo 17) Wiedza o teatrze 18) Zdrowy styl życia i higiena człowieka. 19) Praktyczna filozofia przyrody.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej różnych obszarów życia i funkcjonowania człowieka w otaczającym go świecie
Literatura podstawowaLiteratura wskazana przez prowadzącego przedmiot
Literatura uzupełniająca
Uwagi