Analiza i ocena jakości żywności

Food quality analysis and assessment

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-AIOJZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa, 1993 2) Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002 3) Żegarska Z., Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi