Aparaty i urządzenia przemysłu spożywczego

Machines and Equipment for the Food Industry

2021Z

Kod przedmiotu1143S1-AIUPS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, 1998 2) Lewicki P., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, 1999 3) Pawłow K.F., Romankow P.G., Noskow A.A., Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej, WNT, 1988
Literatura uzupełniająca
Uwagi