Botanika i fizjologia roślin

Botanics and plant physiology

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-BOTAN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebez wskazań
Wymagania wstępnewiedza i umiejętności na poziomie programu klas liceów ogólnokształcących, bez rozszerzonej biologii
Opis ćwiczeńStruktura, organizacja i funkcjonowanie komórki roślinnej. Główne procesy fizjologiczne roślin. Gospodarka wodna i mineralna. Materiały zapasowe w komórce roślinnej. Przegląd tkanek roślinnych. Morfologia, anatomia i modyfikacje organów wegetatywnych. Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin nasiennych. Podstawy i zasady systematyki roślin. Charakterystyka wybranych rodzin.
Opis wykładówStruktura i organizacja komórki roślinnej. Budowa i charakterystyka jej składników. Materiały zapasowe. Fotosynteza – jej chemizm i znaczenie. Proces oddychania i uwalniania energii. Gospodarka wodna i mineralna. Klasyfikacja i charakterystyka tkanek roślinnych oraz ich znaczenie biologiczne i gospodarcze. Organy wegetatywne roślin nasiennych: korzeń, łodyga, liść – ich budowa, funkcje i modyfikacje. Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin. Wybrane zagadnienia z systematyki roślin; charakterystyka niektórych rodzin z klasy jedno- i dwuliściennych
Cel kształceniaPoznanie budowy, funkcjonowania i klasyfikacji organizmów roślinnych oraz ich przystosowań do środowisk życia pod kątem ich wykorzystania w żywieniu i pielęgnacji zwierząt użytkowych.
Literatura podstawowa1) Polakowski B.,, Botanika, wyd. PWN, 1994, s. 1-713 2) Szweykowska A.,Szweykowski J., , Botanika t.I. Morfologia, wyd. nauk. PWN, 2008, s. 1-334 3) Szweykowska A., Szweykowski J.,, Botanika, t.II. Systematyka, wyd. Nauk. PWN, 2009, s. 1-636 4) Stachak A.,, Botanika dla zootechników, wyd. PWN, 1984, s. 1-442 5) Hejnowicz Z.,, Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, t.I. Organy wegetatywne, wyd. Nauk. PWN, 2002, s. 1-980 6) Czapiewska J., Kulikowska-Gulewska H.,, Wstęp do anatomii i morfologii roślin naczyniowych, wyd. UMK w Toruniu,, 1999, s. 1-251 7) Rutkowski L.,, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, wyd. Nauk. PWN, 2004, s. 1-814 8) Kozłowska M.,, Fizjologia roślin, wyd. PWRiL, 2007, s. 1-544 9) Czerwiński W.,, Fizjologia roślin, wyd. PWN, 1978, s. 1-604 10) Broda B., Mowszowicz J.,, Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych, wyd. Lekarskie PZWL, 2000, s. 1-936
Literatura uzupełniająca1) Malinowski E., wyd. wyd. PWN, Anatomia roślin, 1983r., tom , s.622s. 2) Podbielkowski Z., wyd. wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Wędrówki roślin, 1995r., tom , s.239s. 3) Górecki R., Grzesiuk S. (red.), wyd. wyd. UWM Olsztyn, Fizjologia plonowania roślin, 2002r., tom , s.582s. 4) Podbielkowski Z., Podbielkowska M., wyd. wyd. Szkolne i Pegagogiczne, Przystosowania roślin do środowiska, 1992r., tom , s.584s. 5) Podbielkowski Z., wyd. wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Rośliny użytkowe, 1992r., tom , s.575s. 6) Wasteneys G.O., Yang Z., wyd. wyd. Plant Physiol., New views on the plant cytoskeleton, 2004r., tom 136, 3884-91s. 7) Koncewicz J., Lewak S, wyd. wyd. PWN, Fizjologia roślin, 2007r., tom , s.806s.
Uwagiwskazana praca w małych grupach