Chemia żywności

2020L

Kod przedmiotu1143S1-CHZ16
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sikorski Z. i inn, 1) Sikorski Z. i inni, Chemia Żywności, t I,II,III , Warszawa, WNT, 2007 2) Sikorski Z. i inni, Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności,, WNT Warszawa, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi