Genetyka zwierząt i metody hodowlane

Animal genetics and breeding methods

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-GZIMH
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Charon K., Świtoński M., 2012r., "Genetyka i genomika zwierząt", wyd. PWN, Warszawa, 2) Nowicki B., Kosowska B., 1995r., "Genetyka i podstawy hodowli zwierząt", wyd. PWRiL, W-wa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi