Inżynieria i techniki membranowe w przemyśle spożywczym

2021L

Kod przedmiotu1143S1-ITM16
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bodzek M., Bohdziewicz J., Konieczny K.,, Techniki membranowe w ochronie środowiska , Wyd. Poltechniki Śląskiej, 1997 2) Wojdalski J., , Użytkowanie maszyn i aparatury w przetwórstwie rolno-spożywczym., Wyd. SGGW Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi