Mikrobiologia żywności

Food microbiology

2020Z

Kod przedmiotu1143S1-MIKZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMetodyka wykonywania preparatów mikroskopowych, obserwacje makro i mikroskopowe drobnoustrojów. Badanie wpływu czynników fizyko-chemicznych na drobnoustroje. Mikrobiologiczna analiza jakościowa i ilościową żywności. Wykorzystanie mikroorganizmów w produkcji żywności fermentowanej. Metody badania stanu higieniczno-sanitarnego zakładu przemysłu spożywczego, kryteria higieny procesu produkcyjnego żywności
Opis wykładówCharakterystyka drobnoustrojów związanych z żywnością, wpływ czynników fizyko-chemicznych i obróbki technologicznej na jakość produktów. Metabolizm i fizjologia drobnoustrojów. Drobnoustroje i metabolity chorobotwórcze w żywności- wiadomości podstawowe. Wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji żywności fermentowanej. Kryteria oraz metody oceny jakości mikrobiologicznej żywności.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat morfologii, rozmnażania i metabolizmu drobnoustrojów. Przekazanie wiedzy na temat wykorzystywania oraz negatywnego wpływu drobnoustrojów w produkcji żywności. Nabycie umiejętność wykonywania i obserwacji preparatów mikroskopowych, przeprowadzenia ilościowej i jakościowej analizy mikrobiologicznej żywności. Poznanie metod oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładu przemysłu spożywczego. Rozwinięcie umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym.
Literatura podstawowa1) Żakowska Z., Stobińska H. (pod redakcją), Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym , t. 1,2, Uniwersytet Łódzki, 2000 2) Łaniewska-Trokenheim Ł. (pod redakcją), Mikrobiologia w towaroznawstwie, UWM w Olsztynie, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagipreferowane grupy ćwiczeniowe liczące 12 studentów