Praca dyplomowa-inżynierska

Diploma Thesis – Engineer’s Thesis

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-MK-PDYP
Punkty ECTS 15
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaPiśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy inżynierskiej.
Literatura uzupełniająca
Uwagi