Opakowalnictwo

Packaging

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-OPAK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Panfil-Kuncewicz H., Kuncewicz A., Juśkiewicz M., Wybrane zagadnienia z opakowalnictwa żywności, UWM Olsztyn, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi