Podstawy biotechnologii żywności

2021L

Kod przedmiotu1143S1-PBIOZ16
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarski W., Reps A, , Biotechnologia żywności, wyd. WNT Warszawa, 2003r 2) Leśniak W, Biotechnologia żywności. Procesy fermentacji i biosyntezy, wyd. A E. Wrocław, 2002r 3) Praca zbiorowa pod red. W. Bednarskiego , Biotechnologia żywności-zagadnienia wybrane , wyd. ART Olsztyn, 1993r
Literatura uzupełniająca
Uwagi