Projektowanie nowych wyrobów

New Product Development

2020L

Kod przedmiotu1143S1-PNWY
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzająceModuły specjalnościowe, Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
Wymagania wstępneZnajomość poszczególnych technologii stosowanych w przemyśle spożywczym, wpływu operacji jednostkowych na produkt, metodyki analitycznej, oraz umiejętność wyznaczenia CCP w procesie produkcyjnym.
Opis ćwiczeńTrendy w projektowaniu nowości na rynku produktów spożywczych. Aspekty żywieniowo-zdrowotne w produkcji artykułów spożywczych: nowe składniki i technologie. Dodatki do żywności i etykietowanie. Podstawy prawne projektowania żywności. Metody generowania idei nowych produktów – burza mózgów, luka rynkowa. Badania ankietowe jako narzędzie poznania preferencji konsumenckich. Rozwinięcie funkcji jakości - QFD. Żywność funkcjonalna i etniczna.
Opis wykładówPodstawy projektowania wyrobów i technologii. Źródła innowacji. Rozwój nowego produktu – koncepcja produktu. Rozwój nowego produktu – projekt produktu i procesu. Rozwój nowego produktu – komercjalizacja produktu. Rozwój nowego produktu – wprowadzenie produktu i ocena wprowadzenia. Przyczyny porażek i rola konsumenta w kreowaniu asortymentu produkcyjnego. Projektowanie żywności funkcjonalnej
Cel kształceniaPrzekazanie informacji na temat poszczególnych etapów projektowania nowych wyrobów, czynników warunkujących ten proces. Rozwinięcie umiejętności łączenia różnych aspektów dotyczących produkcji, przetwarzania i konsumpcji żywności. Rozwinięcie umiejętności podejmowania krytycznych decyzji o losie nowego wyrobu lub technologii na podstawie dostępnych informacji. Wskazanie istoty pracy zespołowej, podziału pracy i integracji uzyskanych wyników.
Literatura podstawowa1) Czapski J. pod red., "Food product development – Opracowywanie nowych produktów żywnościowych" , Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1995 2) Earle M., Earle R., Andersen A. , "Opracowanie produktów spożywczych – podejście marketingowe", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa, 2007 3) Mattila-Sandholm T., Saarela M., "Functional dairy products", CRC Press, 2003 4) Sojkin B. pod red., Wprowadzanie nowego produtku na rynek", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003
Literatura uzupełniająca1) Brody A.L., Lord J.B., wyd. CRC Press, Developing new food products for a changing marketplace, 2000r., tom 2) Gibson R.G., Williams C.M., wyd. CRC Press, Functional foods – concept to product, 2000r., tom 3) Gutkowska K., Ozimek I., wyd. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, Badania marketingowe na rynku żywności, 2002r., tom 4) MacFie H., wyd. CRC Press, Consumer-led food product development, 2007r., tom 5) Winkless B., wyd. www.triz-journal.com, Food product development principles, tom
Uwagi