Produkcja roślinna

Crop Production

2019L

Kod przedmiotu1143S1-PRS16
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel R., Ogólna uprawa roli i roślin., PWRiL, Warszawa, 1996 2) Roszak W. (Red.), Ogólna uprawa roli i roślin., PWN, Warszawa, 1997 3) Skrzypczak G., Blecharczyk A., Swędrzyński A., Podręczny atlas chwastów., Medix Plus, Poznań, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi