Podstawy technologii gastronomicznej

Basis of gastronomical technology

2021L

Kod przedmiotu1143S1-PTG
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zalewski S., Red., "Podstawy technologii gastronomicznej", WNT Warszawa, 2003 2) Sikorski Z.E., Red., "Chemia żywnosci. Skład, przemiany i właściwości żywności", WNT, Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi