Podstawy technologii produktów roślinnych

Fundamentals of Plant Product Technology

2021Z

Kod przedmiotu1143S1-PTPR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Niewiadomski H., Technologia tłuszczów jadalnych , WNT, Warszawa, 1993 2) Gąsiorowski H.(red.), Żyto - chemia i technologia, PWRiL, Poznań, 1994 3) Gąsiorowski H.(red.), Pszenica - chemia i technologia, PWRiL, Poznań, 2004 4) Ambroziak Z., Produkcja piekarsko-ciastkarska, t. 1, WSiP, Warszawa, 1998 5) Ambroziak Z., Produkcja piekarsko-ciastkarska, t. 2, WSiP, Warszawa, 1999 6) Jurga R., Przetwórstwo zbóż, t. 1, WSiP, Warszawa, 1994 7) Zadernowski R.Oszmiański J., Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw, ART, Olsztyn, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi