Podstawy technologii produktów zwierzęcych

Fundamentals of Animal Product Technology

2021L

Kod przedmiotu1143S1-PTPZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Pisula, E. Pospiech, Mięso - podstawy nauki i technologii, SGGW, 2011 2) Z. Litwińczuk, Surowce zwierzęce ocena i wykorzystanie, PWRiL, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi