Podstawy żywienia człowieka

Fundamentals of Human Nutrition

2019L

Kod przedmiotu1143S1-PZCZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia ogólna z elementami chemii organicznej
Wymagania wstępneznajomość budowy i właściwości związków organicznych oraz ich przemian w organiźmie
Opis ćwiczeńOmówienie programu ćwiczeń. Wydatki energetyczne organizmu. Wartości energetyczne pożywienia. Ocena stanu odżywiania i zaburzeń bilansu energetycznego.
Opis wykładówNauka o żywieniu człowieka - podstawowe terminy i definicje. Zasady racjonalnego odżywienia. Wydatki energetyczne organizmu człowieka i wartość energetyczna pożywienia. Wartość odżywcza żywności. Normy żywienia i racje pokarmowe. Rola węglowodanów w organizmie człowieka. Rola białek w organizmie człowieka. Rola tłuszczów w organizmie człowieka. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania. Rola wody i równowaga kwasowo-zasadowa organizmu człowieka. Podstawy profilaktyki żywieniowej. Rola witamin w organizmie człowieka. Rola składników mineralnych w organizmie człowieka.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. pożywienia i składników pokarmowych w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych człowieka. Zapoznanie z zasadami racjonalnego odżywiania, skutkami nieprawidłowego odżywiania i profilaktyką chorób dietozależnych. Nabycie podstawowych umiejętności przeprowadzenia oceny sposobu żywienia i oceny stanu odżywiania metodami antropometrycznymi. Nabycie podstawowych umiejętności planowania żywienia oraz przewidywania skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania.
Literatura podstawowa1) Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu" , PWN, Warszawa, 2010 2) Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.), "Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu", PWN, Warszawa, 2004 3) Gawęcki J. Roszkowski W. (red.), " Żywienie a zdrowie publiczne", PWN, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagizajęcia realizowane w grupach 24 osób