Profilaktyka zootechniczna i dobrostan zwierząt

Disease Prevention and Animal Welfare

2020Z

Kod przedmiotu1143S1-PZIDZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kośla T. , "Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej.", SGGW Warszawa, 2011 2) Saba L., Białkowski Z., "Wybrane zagadnienia profilaktyki weterynaryjnej dla zootechników.", AR Lublin, 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi