Statystyka - metody ilościowe

Statistics - quantitative methods

2019L

Kod przedmiotu1143S1-SMI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Puzio-Idźkowska M., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D., Statystyka dla przyrodników., UWM Olsztyn, 2003 2) Łomnicka A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. , PWN, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi