Technologie bioaktywnych składników żywności

Bioactive Food Ingredients

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-TBSZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarski W., Reps A., Biotechnologia Żywności, WNT Warszawa, 2000 2) Bednarski W., Fiedurek J., Podstawy Biotechnologii Przemysłowej, WNT Warszawa, 2007 3) Bednarski W., Biotechnologia Żywności, ART Olsztyn, 1994 4) Viertus U.E., Szmite I.A, Żilewicz A.W., Biotechnologia, WNT Warszawa, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi