Towaroznawstwo produktów żywnościowych

Commodity Science of Food Products

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-TPZY
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świderski F., 1999r., "Towaroznawstwo żywności przetworzonej", wyd. SGGW warszawa, 2) Palich P., Budzyński B., 2000r., "Towaroznawcza ocena artykułów spożywczych", wyd. WSM Gdynia, 3) Krełowska-Kułas M., 1993r., "Badanie jakości produktów żywnościowych", wyd. PWE Warszawa, 4) Gawęcka J., Jędryka T., 2001r., "Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań", wyd. AE Poznań, 5) Ładoński w., Gospodarek T., 1986r., "Podstawowe metody analityczne produktów żywnościowych", wyd. PWN Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi