Zoologia

Zoology

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-ZOOLOG
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hempel-Zawitkowska J., Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, 2006 2) Rajski A., Zoologia, t. I/II, PWN, 1983 3) Jura Cz., Bezkręgowce - Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi