Etykieta

Etiquette

2019Z

Kod przedmiotu1100SX-MK-ETYKIETA
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre'u w życiu codziennym - zwroty grzecznościowe, powitania, podstawowe zasady etykiety oraz precedencji w miejscu publicznym. Etykieta akademicka - precedencja, tytułowanie, zasady korespondencji służbowej. Elementy etykiety biznesowej - dostosowanie ubioru do okoliczności, zasady przedstawiania, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Dress-code w biznesie. Elementy etykiety stołowej.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vivre'u, etykiety biznesu oraz elementów protokołu dyplomatycznego
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych, KDC, 2008 2) Bortnowski A., Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, A. Marszałek, 2009 3) Pietkiewicz E., Etykieta menadżera czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, Lettrex, 1990 4) Pietkiewicz E., Savoir-vivre dla każdego, Świat Książki, 1997 5) Jarczyński A., Z klasą, na luzie, Znak Literanova, 2017 6) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 7) Sabath A. M. , Savoir-vivre w biznesie. Nowoczesne rady na miarę XXI w., Amber, 2002
Literatura uzupełniająca1) Jarczyński A., Etykieta w biznesie, Onepress, 2010 2) Pachter B., Biznesowy savoir-vivre, Onepress, 2008 3) Szymczak W. F., Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego, Difin, 2018
Uwagi