Biochemia ogólna z elementami chemii organicznej

2019L

Kod przedmiotu1143S1-BOECHO16
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców, PWN, 2007 2) Malinowska A., Biochemia zwierząt, SGGW, 1997 3) Strzeżek J. Wołos A., Ćwiczenia z biochemi, UWM, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi