Biochemia ogólna z elementami chemii organicznej

General Biochemistry with Elements of Organic Chemistry

2019L

Kod przedmiotu1143S1-BOECHO16
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, biologia, biofizyka, zoologia
Wymagania wstępneznajomość biologii i chemii na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńOdczyny barwne aminokwasów, chromatografia bibułowa aminokwasów. Właściwości fizykochemiczne białek. Oznaczanie zawartości białka całkowitego. Wykrywanie składników kwasów nukleinowych. Oznaczanie zawartości DNA i RNA. Reakcje charakterystyczne dla cukrów. Oznaczanie zawartości cukrów redukujących w materiale biologicznym. Właściwości lipidów i ich składników, skład chemiczny lecytyn, właściwości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Oznaczanie zawartości cholesterolu. Właściwości kwasów żółciowych. Wykrywanie witamin kompleksu B. Wykrywanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Kinetyczne właściwości wybranych oksydoreduktaz i hydrolaz.
Opis wykładówBudowa, właściwości i nazewnictwo zasad purynowych i pirymidynowych, nukleozydów i nukleotydów. Kwasy nukleinowe . Replikacja, transkrypcja, translacja. Zasady bioenergetyki. Mitochondrialny łańcuch oddechowy. Mechanizm fosforylacji oksydacyjnej. Czynniki rozprzęgające fosforylację. Cykl kwasów trikarboksylowych. Utlenianie pozamitochondrialne. Ogólna charakterystyka, podział węglowodanów, reakcje charakterystyzne. Metabolizm węglowodanów. Lipidy: budowa, podział, właściwości fizykochemiczne. Metabolizm lipidów. Lipogeneza. Przykłady steroidów: cholesterol, witaminy, hormony, kwasy żółciowe. Metabolizm związków steroidowych. Zasadnicze kierunki przemiany białek i aminokwasów. Mechanizm działania hormonów peptydowych i steroidowych. Wtórne przekaźniki informacji w komórce.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z mechanizmami biochemicznymi warunkującymi prawidłowe funkcjonowanie organizmu
Literatura podstawowa1) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców, PWN, 2007 2) Strzeżek J., Wołos A., Ćwiczenia z biochemii, UWM, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi